TEG horizontal logo 2

Petisyen Sokong RUU GEG

Pass the Smoking Bill during this October-November Parliament Session!

Kami mengajak semua rakyat Malaysia menandatangani petisyen ini untuk menggesa Perdana Menteri dan Menteri Kesihatan bagi memastikan Rang Undang-undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 (juga dikenali sebagai RUU GEG) dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat di Parlimen bulan Oktober-November 2023 ini.

Kami juga menggesa Ahli-ahli Parlimen untuk menyokong dan meluluskan RUU ini.    

RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 ini amat penting bagi memastikan terdapat kawalan terhadap semua produk merokok, terutamanya rokok elektronik dan vape, kerana buat masa ini ianya tidak dikawal selia dan merupakan satu ancaman kepada kesihatan awam terutamanya kepada generasi muda! 

We would like to invite all Malaysians to sign a petition to urge the Prime Minister and Minister of Health to ensure that the Control of Smoking Product for Public Health Bill 2023 (also known as the Smoking Bill) to be tabled in the Parliamentary session this upcoming seating.   

We would also like to urge all Members of Parliament (MPs) to fully support and pass this Bill.  

The Bill is urgently required by Malaysia to ensure that control is in place for all smoking products, especially electronic cigarettes and vapes, as it is now unregulated and a threat to public health, especially our youth!  

Apakah Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok dan Generasi Penamat ini? 

Generasi Penamat Rokok merujuk kepada generasi yang lahir pada dan selepas 1 Januari 2007. Rang Undang-undang ini akan melindungi generasi ini daripada dijual kepada mereka dan dibeli oleh mereka apa-apa produk merokok baik rokok konvensional, mahupun rokok elektronik (e-rokok) atau vape.   

Rang undang-undang ini juga akan mengawal e-rokok dan vape dari segi tahap nikotin, harga, pembungkusan dan pemasaran.  Buat masa ini, masih tiada kawalan untuk e-rokok dan vape, dan mendedahkan pelajar dan kanak-kanak sebagai sasaran industri, terutamanya dengan reka bentuk dan perisa yang menarik.    

Larangan ini bukan untuk perokok atau pengguna e-rokok yang lahir sebelum 1 Januari 2007. 

What is the Smoking Bill? 

The Bill is for the generation born on and after 1 January 2007. The Smoking Bill will protect this generation from all kinds of smoking products such as conventional cigarettes, e-cigarette and vapes.   

This Bill will also control e-cigarettes and vapes in terms of nicotine level, packaging, and marketing.  Currently, there is no control over it, making children a vulnerable target of the industry, especially with their interesting designs and flavours.   

This ban is not for smokers or e-cigarette users who were born earlier than 2007.  

Nyatakan sokongan anda di sini:

Saya bersetuju dengan RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 (RUU GEG) ini segera dibentang dan diluluskan!

Lihat Hasil

Loading ... Loading ...

 

 

 

Kongsikan | Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

Bincang | Discuss