TEG horizontal logo 2

DEKLARASI BANGI

man writing on paper

SEMPENA PERSIDANGAN MEJA BULAT“RANG UNDANG-UNDANG (RUU) KAWALAN PRODUKMEROKOK DEMI KESIHATAN AWAM 2023 DAN PELAKSANAANDASAR GENERASI PENAMAT (GEG): CABARAN DAN IMPLIKASITERHADAP PEMBANGUNAN MALAYSIA MADANI” Justeru, bagi memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat adalah sentiasaterjamin, maka Persidangan Meja Bulat Rang Undang-Undang (RUU)Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 Dan PelaksanaanDasar Generasi Penamat (GEG): Cabaran Dan Implikasi TerhadapPembangunan Malaysia […]