TEG horizontal logo 2

sokongan kepada

Generational End Game (GEG)

Tiada Lagi Rokok & Vape

Hasil Soal Selidik

MURID Sekolah ditanya:
Adakah anda bersetuju dengan cadangan peruntukan Generasi Penamat atau Generational End Game (GEG) oleh Kementerian Kesihatan Malaysia?
Malaysia
Negeri-negeri
peratus setuju atau tidak mengikut Negeri-negeri